book

Sedmidenní pásmo

[2021—2022]

Knížka „Sedmidenní pásmo“ je souborem au­torských povídek, básní, fotografií a grafického experimentu, který je vzájemně a nerozdělitelně prolnut. Popisuje časové pásmo sedmi dní za­sazené na přelom roku 2021 a 2022, nezkreslené vyjádření skutečností a pocitů, které za tuto krátkou dobu proběhly. Svou volnou formou představuje pomíjivé myšlenky, jež si běžně ne­zapisujeme a nevšímáme si jich. Obsah tak dostává další rozměr a čtenář tak může vše po­zorovat z mnoha úhlů zároveň.

[Projekt]

klauzurní práce

[Kategorie]

autorská kniha, básně, analog, typografie

book
book
book
book
book
book
book