exhibition entrance

Nad vodami

[2023]

Vody stojaté, vody plynoucí. Hladina zrána i za večera. Rybník poklidně zrcadlící oko. Potok živá vlna barevné melodie. Opakující se protiklady, kontrast forem, protějšky uměleckých temperamentů. Grafika a malba. Výstava Nad vodami představuje dvě osobnosti výrazně rozdílné v přístupu k tvůrčí práci a ve způsobu využití technologií. V čem hledat styčnou plochu? V jejich postoji k pozorované krajině. Právě fascinace proměnlivým živlem vody prezentované autory propojuje. Vodu, mocné krajinářské téma, Miloš Sláma i Jan Spěváček vytrvale ohledávají a ztvárňují v obrazech hladin rybníků, tůní, potoků a říček. (Radka Kaclerová, 2023)

fotografie: @davo_cavo

[Projekt]

výstava / Galerie Josefa Jambora

[Kategorie]

promo, identita, výstava, plakát, typografie, katalog

catalogue
catalogue spread
catalogue
gallery spaces
poster
catalogue spread
catalogue spread
gallery spaces
gallery spaces
poster