identity

Asociace školních
sportovních klubů

[2021]

Cílem bylo zachytit a stylizovat myšlenku do jednoduchého, moderního, variabilního a životaschopného logotypu se značkou, který respektuje a podporuje její hodnoty. Jedná se o rozsáhlou síť členské základny po celé České republice, u níž bylo třeba brát ohled na dosah, odlišitelnost a rozpoznatelnost vizuální komunikací. Zároveň by se celá organizace neobešla bez sportovců, jimiž jsou mladí studenti základních a středních škol. Pro ně by mělo být logo s vizuální identitou atraktivní a čitelné.

[Klient]

AŠSK, uzavřená soutěž

[Kategorie]

identita, web, propagační materiál

logo
identity
identity